Офис за таксиметрови услуги и Сервиз:
гр.София, жк."Христо Смирненски" бл.76
Телефон: 02 929 13 85 или 02 920 40 28
Телeфон: 0878631073 или 0896662581