Браншовата камара отстоява интересите на тaкcиметpoвия бранш.


Нашият управител инж. Спас Атанасов е и председател на "Браншовата камара на тaкcимeтрoвите вoдачи и превозвачи"

Ние работим в интерес на тaкcитaта и отстояваме техните права. Защитаваме и консултираме, помагаме в различни правни ситуации напълно безвъзмездно.Председателят на Браншова камара на тaкcиметрoвите вoдачи и прeвозвачи инж.Спас Атанасов на пресконференция в "София-Прес" за тавана на цените на такситата и още за такситата както и дискусия със зам.Кмета на София , а тук можете да прочетете и интервюто му пред вестник 24 часа за опастностите в тaкcиметровия бранш както и за други горещи проблеми в бранша. Още за Браншова камера може да открите във Facebook страницата taxibg.eu или групата taxibg.eu.